Duminică, 16.06.2019, 02:01
Bine ati venit, Vizitator
Custom Search

Certificat de acreditare nr.010/seria AC nr.0111/ seria AS nr.0299
     
Colegiul Politehnic din Chişinău a fost fondat  ca Tehnicum Electromecanic  în anul 1959.  La  01   septembrie   2002   conform Hotărîrii  Guvernului  Republicii  Moldova   nr. 1129 din 28 august 2002 instituţia respectivă este reorganizată în Colegiul Politehnic din Chişinău, la care este comasat fostul Colegiu de Telecomunicaţii. Colegiul Politehnic din  Chişinău este acreditat de catre Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova la 23 martie 2006. Statutul instituţiei: învăţămînt mediu de specialitate. Limba de instruire este română. Studiile în Colegiu se efectuează pe bază de buget şi pe bază de contract.

SPECIALITĂŢILE  ŞI  ABILITĂŢILE  ABSOLVENŢILOR:

• 1851 INFORMATICĂ: tehnician în aplicarea soft-urilor şi tehnicilor de programare, sisteme informaţionale, metode de calcul; prelucrarea automatizată a informaţiei, codificarea şi securizare a informaţiei;

• 1901 ELECTROENERGETICĂ: tehnician în domeniul organizării  şi dirijării utilajului energetic la centrale, staţii de transformare, reţele de alimentare şi distribuţie cu energie electrică; montarea, asamblarea, ajustarea şi deservirea tehnică a echipamentelor energetice.

• 1903 ELECTROMECANICĂ: tehnician în domeniul exploatării şi reparaţiei utilajului şi aparatajului electric; acţionări şi automatizări ale proceselor tehnilogice la întreprinderile industriale şi gospodării private;

• 1951 METROLOGIE, STANDARDE, CONTROL ŞI CERTIFICAREA PRODUCŢIEI: tehnician verificator a calităţii producţiei  autohtone la agenţi economici şi a producţiei,  utilajului, materialelor importate; activitate vamală în punctele vamale;

• 2101 TELECOMUNICAŢII: tehnician în domeniul de organizare a montării, proiectării, exploatării centralelor electronice automate de telecomunicaţii; construcţia şi deservirea sistemelor de telecomunicaţii, metode de transmitere a informaţiei;

• 2106 COMUNICAŢII POŞTALE: tehnician în organizarea şi efectuarea deservirii consumatorilor serviciilor poştale; prestarea seviciilor bancare şi comerciale, efectuareatransferurilor băneşti în cadrul intern şi internaţional;

• 2153 AUTOMATICĂ ŞI INFORMATICĂ:  tehnician în domeniul  producerii, organizării deservirii şi exploatării mijloacelor   electronice   de   automatizări; organizarea diagnosticării şi reparaţiei echipamentului radioelectronic, analogic şi digital.                                                       

 

DEPUNEREA ACTELOR:  1 IULIE – 31 IULIE 2010

TERMENUL DE STUDII:  4 ani – pentru absolvenţii de gimnaziu;  2 ani – pentru absolvenţii de licee şi şcoală medie

Elevii înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale vor susţine, la solicitare, la finele anului trei examenul de bacalaureat.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURS: se efectuează în conformitate cu Regulamentul de admitere în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate (colegii).

La cererea de înscriere la concurs se vor anexa:

1. Actul de studii în original;                                                               
2. Buletinul de identitate sau certificatul de naştere;
3. Certificatul medical (nr.086 – U sau E) eliberat în anul curent;
4. 6 fotografii color 3x4cm;
5.  Copia buletinului de identitate a unui părinte;
6.  Acte  doveditoare pentru candidaţii aspiranţi la cota 15 %        

Telefoane
Anticamera   27-25-94 
Comisia de admitere   27-13-20, 27-23-11 
Sectia de studii   27-02-45 

Adresa:
MD 2001, Chisinau, str.Melestiu 12
Deplasarea: ruta nr.176