Marţi, 16.07.2019, 21:38
Bine ati venit, Vizitator
Custom Search

Specialitățile

Specialitatea „Contabilitate

Calificarea obţinută: contabil

Domeniile de activitate pentru care se pregăteşte specialistul: activităţi contabile, financiare, de analiză economică, managerială în diferite ramuri ale economiei naţionale, realizarea principiilor, metodelor de organizare a contabilităţii, organizarea şi desfăşurarea controlului în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.

Specialistul trebuie să cunoască legislaţia economică, contabilă, fiscală, acte normativ-instructive ale Guvernului RM, ministerelor, departamentelor de resort, Standardele Naţionale de Contabilitate, planul de conturi, Standardele Naţionale de Audit, instrucţiuni şi regulamente privind organizarea contabilităţii şi fiscalităţii.

Specialistul poate activa  în întreprinderi, instituţii publice, departamente ale economiei naţionale în calitate de contabil sau economist.

Specialitatea „Merceologie”

Calificarea obţinută: merceolog

Domeniile de activitate pentru care se pregăteşte specialistul: activitatea în întreprinderile comerciale, activitatea de expertiză a produselor alimentare şi mărfurilor nealimentare, activitate de prestare a consultaţiilor asupra proprietăţilor consumiste a mărfurilor, activitatea de protejare a drepturilor consumatorilor.

 

 

Specialistul trebuie să cunoască legile şi actele normative, ce reglementează activitatea comercială, merceologia produselor alimentare şi mărfurilor nealimentare, contabilitatea în comerţ, sistemul fiscal, aspectele teoretice şi practice ale comerţului intern, economia comerţului, managementul. Specialistul trebuie să aplice cunoştinţe în utilizarea tehnicii moderne de calcul, de utilizare tehnică a întreprinderilor comerciale, să posede cunoştinţe profunde în comerţ şi economie.

Specialistul poate activa în calitate de merceolog la întreprinderile de comerţ, administrator al sălii de comerţ, şef al secţiei de mărfuri, vânzător, casier

 

Specialitatea „Comerţ

Calificarea obţinută: agent comercial

Domeniile de activitate pentru care se pregăteşte specialistul: activitatea comercială a întreprinderilor din branşele economiei naţionale; prestarea serviciilor; conducerea activităţii de comerţ la întreprinderi; firme; activitatea bursieră pe piaţa mărfurilor; activitatea de expertiză a mărfurilor şi serviciilor prestate.

 

Specialistul trebuie să posede aptitudini de organizare a proceselor tehnologice comerciale în cadrul unităţilor de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, utilizare a utilajului şi mobilierului comercial modern, dirijare a fluxurilor de mărfuri, implementare a formelor şi metodelor moderne de comercializare a mărfurilor, verificare a calităţii mărfurilor în procesul comercializării, protejare a drepturilor consumatorilor.

 

Specialistul poate activa în calitate de comerciant la întreprinderile de comerţ, agent comercial, distribuitor, administrator al sălii de comerţ, gestionar de depozit, şef al secţiei de mărfuri, vânzător, casier, expeditor.

 

Specialitatea „Informatică

Calificarea obţinută: tehnician

Domeniile de activitate pentru care se pregăteşte specialistul: elaborarea, implementarea şi exploatarea sistemelor informatice economice, asigurarea funcţionării sistemelor informatice economice în baza resurselor informaţionale, programate şi tehnologice elaborate şi testate anterior, realizarea tehnologiilor informaţionale impuse de situaţii moderne, organizarea şi efectuarea business-ului informaţional şi informatic, organizarea soluţionării problemelor în mediul relaţiilor informatice.

Specialistul trebuie să posede cunoştinţe şi aptitudini privind activităţile de elaborare, implementare şi asigurare a funcţionării cotidiene a sistemelor informaţionale şi informatice economice realizate în orice domeniu de activitate economică, mijloacele tehnice de calcul, organizatorice şi de comunicare performante, metode economico-matematice, managementul, marketingul, business-ul informaţional, economia, finanţele şi contabilitatea, analiza economică.

Specialistul poate activa în aşa funcţii primare ca inginer proiectant inferior, inginer-programator inferior, inginer-businessman inferior.

Specialitatea „Tehnologia panificației

Calificarea obţinută: tehnician

Domeniile de activitate pentru care se pregăteşte specialistul: organizarea şi producerea activităţii de producţie în unitate; aprovizionarea la timp cu cantităţile necesare de produse şi materii prime; asigurarea pregătirii la timp a semipreparatelor de panificaţie prevăzute în sortimentul unităţii; asigurarea calităţii produselor de panificaţie; implementarea produselor de panificaţie noi cu caracter special şi local.

Specialistul trebuie să posede cunoştinţe profunde privind strategiile de funcţionare a unităţilor de panificaţie, legislaţia în vigoare şi cea de protecţie a muncii, condiţiile de recepţionare, depozitare şi păstrare a materiei prime, semifabricatelor şi producţiei gata, condiţiile de exploatare şui deservire a utilajului tehnologic, tehnologia de preparare a produselor de panificaţie şi cofetărie, organizarea producerii de panificaţie, managementul, marketingul, economia, contabilitatea, analiza activităţii economice.

Specialistul poate activa ca şef de producţie în subdiviziunile unităţile de panificaţie, şef al secţiei de cofetărie, laborant-tehnician, chimist-tehnician, controlor de producţie în unităţile de panificaţie, maistru-brutar.

Specialitatea „Tehnologia produselor alimentaţiei publice

Calificarea obţinută: tehnician

Domeniile de activitate pentru care se pregăteşte specialistul: organizarea şi conducerea activităţii de producţie în unitate; asigurarea pregătirii la timp a preparatelor şi semipreparatelor de bucătărie; asigurarea nivelului calitativ al preparatelor; organizarea deservirii consumatorilor; implementarea unor sortimente noi de preparate cu caracter special şi local.

 

Specialistul trebuie să posede cunoştinţe şi aptitudini privind regulile de comerţ, legislaţia în vigoare, modul de folosire şi întreţinere a utilajului, regulile sanitare şi de igienă, normele privind tehnica securităţii muncii, tehnologia preparării bucatelor şi a produselor de cofetărie, organizarea producerii şi deservirii unităţilor alimentaţiei publice, economia, contabilitatea şi finanţele, managementul, marketingul, analiza economică.

Specialistul poate activa ca tehnician-tehnolog, şef de producţie în unităţile alimentaţiei publice, şef de secţie în secţiile de cofetărie-patiserie, bucătar, şef de sală, ospătar, barmen, laborant.