Duminică, 16.06.2019, 02:00
Bine ati venit, Vizitator
Custom Search
Informație generală, ciclul I

 

FACULTATEA DE ENERGETICĂ (FEN)

Studii fără plată (buget de stat) sau cu plată (contract)

S p e c i a l i t ă ţ i 

 1. Electroenergetica.
 2. Termoenergetica.
 3. Electromecanica.
 4. Ingineria şi managementul calităţii.
 5. Inginerie şi management în energetică.

FACULTATEA DE INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN 
CONSTRUCŢIA DE MAŞINI (FIMCM)

Studii fără plată (buget de stat) sau cu plată (contract)

S p e c i a l i t ă ţ i 

 1. Tehnologia construcţiilor de maşini.
 2. Construcţii de echipamente şi maşini agricole.
 3. Maşini şi sisteme de producţie.
 4. Inginerie şi management în construcţia de maşini.
 5. Design industrial.
 6. Inginerie inovaţională şi transfer tehnologic.

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ŞI TRANSPORTURI (FIMT)
Studii fără plată (buget de stat) sau cu plată (contract)

S p e c i a l i t ă ţ i 

 1. Maşini şi aparate în industria alimentară.
 2. Maşini şi aparate în industria uşoară.
 3. Utilaje şi tehnologii de ambalare a produselor.
 4. Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare.
 5. Ingineria şi tehnologia transportului auto.
 6. Inginerie şi management în transport.
 7. Tehnologii de operare în transport (auto, aerian, feroviar, naval).
 8. Ingineria și tehnologia transportului feroviar.

FACULTATEA DE RADIOELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII (FRT)
Studii fără plată (buget de stat) sau cu plată (contract)

S p e c i a l i t ă ţ i

 1. Teleradiocomunicaţii.
 2. Electronica (cu pachet de opţiuni: Sisteme radioelectronice).
 3. Sisteme optoelectronice.
 4. Inginerie şi management în telecomunicaţii.

 

FACULTATEA DE CALCULATOARE, INFORMATICĂ
ŞI MICROELECTRONICĂ (FCIM)

Studii fără plată (buget de stat) sau cu plată (contract)

S p e c i a l i t ă ţ i 

 1. Calculatoare.
 2. Electronică (cu pachet de opţiuni: Microelectronică și nanotehnologii).
 3. Tehnologii informaţionale.
 4. Automatică şi informatică.
 5. Informatică aplicată.
 6. Ingineria sistemelor biomedicale.
 7. Management informațional.

 

FACULTATEA DE TEHNOLOGIE ŞI MANAGEMENT

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ (FTMIA)
Studii fără plată (buget de stat) sau cu plată (contract)

S p e c i a l i t ă ţ i 

 1. Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare.
 2. Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice.
 3. Tehnologia produselor alimentare (cu pachet de opţiuni: Tehnologia păstrării şi prelucrării cerealelor. Tehnologia pânificaţiei. Tehnologia păstrării şi prelucrării fructelor şi legumelor. Tehnologia zahărului şi produselor zaharoase. Tehnologia laptelui şi produselor lactate. Tehnologia cărnii şi produselor din carne).
 4. Biotehnologii industriale.
 5. Inginerie și management în industrie alimentară.


 

FACULTATEA DE INDUSTRIE UŞOARĂ (FIU)

Studii fără plată (buget de stat) sau cu plată (contract)

S p e c i a l i t ă ţ i 

 1. Ingineria produselor din textile şi din piele (cu pachet de opţiuni: Modelarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături. Modelarea şi tehnologia confecţiilor din piele şi din înlocuitori. Modelarea şi tehnologia tricotajelor).
 2. Design vestimentar industrial.
 3. Design şi tehnologii poligrafice.
 4. Inginerie şi management în industria uşoară.


FACULTATEA DE CADASTRU, GEODEZIE ŞI CONSTRUCŢII (FCGC)
Studii fără plată (buget de stat) sau cu plată (contract)

S p e c i a l i t ă ţ i

 1. Construcţii şi inginerie civilă.
 2. Ingineria şi managementul zăcămintelor, minerit.
 3. Inginerie antiincendii şi protecţie civilă.
 4. Geodezie, topografie şi cartografice.
 5. Tehnologia prelucrării lemnului.
 6. Evaluarea imobilului.
 7. Drept (cu pachet de opţiuni: Drept patrimonial).
 8. Inginerie şi management în construcţii.

 

FACULTATEA DE URBANISM ŞI ARHITECTURĂ (FUA)
Studii fără plată (buget de stat) sau cu plată (contract)

S p e c i a l i t ă ţ i

 1. Arhitectura.
 2. Urbanism şi amenajarea teritoriului.
 3. Design interior.
 4. Ingineria materialelor şi articolelor de construcţie.
 5. Căi ferate, drumuri şi poduri.
 6. Ingineria şi protecţia apelor.
 7. Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie.
 8. Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă.
 9. Ingineria mediului.
 10. Inginerie mecanică în construcţii.
 11. Sculptură.

 

FACULTATEA DE INGINERIE ECONOMICA ŞI BUSINESS (FIEB)
Studii fără plată (buget de stat) sau cu plată (contract)

S p e c i a l i t ă ţ i 

 1. Business şi administrare (cu pachet de opţiuni: Economie şi management în industria alimentară. Economie şi management în construcţii).
 2. Marketing şi logistică.
 3. Contabilitate.


Colegiul Tehnic al UTM

(În componenţa Facultăţii IMCM)
Studii fără plată (buget de stat) sau cu plată (contract)

S p e c i a l i t ă ţ i

 1. Tehnologia prelucrarii materialelor.
 2. Maşini-unelte şi scule (cu pachet de opţiuni: Proiectarea şi fabricarea sculelor).

Adresa colegiului: Chişinău, str. Voluntarilor, 1 (sectorul Ciocana).

Tel.: 470-500; 470-724

 

 

REMARCĂ:

 • La formele de studii cu frecvenţă redusă studiile se efec tuează numai în bază de contract la toate specialităţile.
 • Înmatricularea în bază de contract la toate specialităţile se va efectua conform numărului de lo curi planficate.
 • Taxele la studii în bază de contract sunt accesibile şi variază în funcţie de forma de învăţământ şi de specialitate.

 

FACILITĂŢI:

 • Scutiri parţiale la achitarea taxei de studii pentru studenţii care obţin note performante.

 

TERMENELE DE STUDII:

 • Învăţământ universitar de 3 ani (secţia zi) şi de 4 ani (secţia cu frecvenţă redusă) la specialităţile: Marketing şi logistică , Business şi administrare, Informatică - pentru deţinătorii diplomelor de BAC şi absolvenţii de colegii;
 • Învăţământ universitar de 4 ani (secţia zi) şi de 5 ani (secţia cu frecvenţă redusă) la toate celelalte specialităţi - pentru deţinătorii diplomelor de BAC şi absolvenţii de colegii;
 • Învăţământ universitar de 4 ani (secţia zi) şi de 5 ani (secţia cu frecvenţă redusă) la specialităţile: Business şi administrare, Marketing şi logistică, Informatică - pentru absolvenţii şcolilor medii de cultură generală;
 • Învăţământ universitar de 5 ani (secţia zi) şi de 6 ani (secţia cu frecvenţă redusă) la toate celelalte specialităţi - pentru absolvenţii şcolilor medii de cultură generală;
 • Învăţământ universitar, studii integrate (licenţă şi masterat) de 6 ani (secţia zi) la specialitatea Arhitectură - pentru deţinătorii diplomelor de BAC şi absolvenţii de colegii;
 • Învăţământ universitar, studii integrate (licenţă şi masterat) de 7 ani (secţia zi) la specialitatea Arhitectură - pentru absolvenţii şcolilor medii de cultură generală.

 

LIMBILE DE STUDII:

 • Română, rusă;
 • Grupe specializate cu instruirea în franceză, engleză, germană.

 

CONCURSUL DE ADMITERE:

Condiţiile de organizare a concursu lui de admitere şi termenele de prezentare a actelor se elaborează de către Ministerul Educaţiei al RM. Despre condiţiile şi termenele de admitere urmăriţi avizele noastre la radio, TV, în gazetele republicane, precum şi la Comisia de admitere a UTM.

 

FORMELE DE STUDII:

Cu frecvenţă la zi, cu frecvenţă redusă.

 

UTM ORGANIZEAZĂ:

UTM organizează cursuri de pregătire pentru proba Desenul artistic" la specialităţile: "Arhitectura", „Design interior", „Design industrial", „Design vestimentar industrial", „Sculptura".

Începutul cursurilor la 05.07.10 şi la 16.07.10. Costul cursurilor - 300 lei.

Înscrierea la cursuri până la data de 16.07.10 pe adresa: mun. Chişinău, bul. Ştefan cel Mare, 168, blocul de studii nr. 1, UTM, bir. 106 (tel. 23-54-67).

 

UTM DISPUNE DE:

 • Corp profesoral-didactic şi ingineresc calificat: peste 1100 de lectori, inclusiv cca 500 cu titluri ştiinţifico-didactice de academicieni, doctori habilitaţi, doctori în ştiinţe, profesori şi conferenţiari universitari, lectori superiori;
 • Bază tehnico-materială impunătoare: 310 laboratoare didactico-ştiinţifice, 85 de clase de computere; proiectare asistată de peste 1800 de computere moderne, conectate la INTERNET; o uzină de producţie şi implementare a tehnologiilor avansate "Etalon"; ateliere de producţie;
 • Baze de practică în producţie; anual peste 500 de studenţi îşi fac practica în străinătate: România, Franţa, Canada, Germania, Italia,Rusia, Ucraina etc.
 • Baze de sport, secţii de sport pe interese, discoteci, colective artistice pentru cântecul popular, de estradă, dans, fanfară, TVC.
 • 13 cămine studenţeşti; cantine, bufete etc.
 • Puncte medicale, Profilactoriu şi Baze de odihnă la mare şi în Codri pentru refacerea sănătăţii studenţilor şi colaboratorilor.
 • Biblioteci şi săli de lectură la toate facultăţile.

Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ universitar UTM organizează studii:

- de masterat (41 de programe),
- universitare (a doua specialitate),
- cursuri de perfecţionare şi recalifcare.